2021

Acnotin ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผล? (isotretinoin 10 mg แคปซูล)

คนที่เป็นสิวไม่ดีรอไม่ไหวที่จะเห็นการปรับปรุงในผิวของพว …

Acnotin ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผล? (isotretinoin 10 mg แคปซูล) Read More »

ซิโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin 500 mg): การใช้ยาปฏิชีวนะและข้อควรระวัง

Ciprofloxacin เป็นยาปฏิชีวนะในวงกว้างที่ใช้ในการรักษากา …

ซิโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin 500 mg): การใช้ยาปฏิชีวนะและข้อควรระวัง Read More »